OpinVerkko - Työelämän koulutusneuvojat -projekti

OpinVerkko - Työelämän koulutusneuvojaton valtakunnallinen, ESR-rahoitteinen projekti, jota toteuttaa Työväen Sivistysliitto TSL ry. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä SAK:n ja sen liittojen kanssa.

Projektin kesto on 4 vuotta (2010-2013).

Projektin tavoite

Projektin avulla on tarkoitus luoda pysyvät ja toimivat verkostot, joissa osallisina ovat työyhteisöt, ammattiyhdistystoimijat, Työväen Sivistysliito, SAK ja oppilaitokset sekä niiden neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Projektin tavoitteena on kehittää työelämän neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, saavuttavuutta sekä parantaa työelämän ja koulutuspalveluiden välistä yhteyttä

Vertaisneuvojia

Projektissa kehitetään työelämän koulutusneuvojien, vertaisneuvojien, valmiuksia tiedottaa kouluttautumismahdollisuuksista, ohjata työyhteisön jäseniä koulutusneuvontaan ja -ohjaukseen. Projekti tukee toimenpiteillään mm. Opin Ovi -hankkeen tavoitteita aikuisten ammatillisen koulutuksen lisäämisessä.

Verkostoituminen

Keskeistä projektin toiminnassa on eri toimijoiden; koulutuksen järjestäjien, työpaikkojen, ay-liikkeen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö, kumppanuus ja verkostoituminen ja yksilön onnistuneet opinpolut ammatillisiin koulutuksiin ja näyttötutkintoihin.

Valmennusohjelma

Työelämän koulutusneuvojan valmennusohjelma antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia neuvonta- ja ohjaustyöhön työelämässä. Sen kohderyhmänä ovat työpaikoillaan toimivat ammattiyhdistysaktiivit, pätevyysluotsit, työpaikkaohjaajat ja opintotutorit (JHL).

opinverkko-koulutusValmennusohjelman tavoitteena on

- antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia neuvonta- ja ohjaustyöhön
- oppia yhteistoimintasäännökset ja mahdollisuudet työpaikoilla
- kartoittaa koulutusneuvojan toimintakenttää ja verkostoja
- luoda välineitä verkostoitumiseen
- tutustua näyttötutkintojärjestelmään
- edistää osaamis- ja oppimiskulttuuria työpaikoilla.

Valmennusohjelman laajuus on viisi (5) opintopistettä