Osaava ohjaus (kompetent handledning) – vad är det?

Osaava ohjaus är ett projekt. Dess mål är att skapa en modell för multiprofessionellt samarbete och kompetensväxling för att spana in utslagningshotade unga vuxna.

Utslagningshotad?

Det är inte alltid lätt att igenkänna utslagningshotade personer i det vardagliga rådgivnings-, handlednings- och servicearbetet. Orsakerna till utslagningen varierar från missbruks- eller psykiska problem till oidentifierade och ostödda inlärningssvårigheter eller en brottslig bakgrund. Ofta förekommer flera problem samtidigt. Det krävs omfattande, multiprofessionell kompetens för att kunna igenkänna dessa problem.

Kompetensväxling?

Visst finns det kompetens på flera håll. Att ha multiprofessionell kompetens och en samtidig kontroll över flera områden är dock utmanande. Projektet Osaava ohjaus kombinerar kunskaper, sakkunnighet och praktisk erfarenhet av flera aktörsgrupper. Det vill säga vi utväxlar kompetens. När ens egna kunskaper inte räcker finns det mer kompetens i nätverket.

Projektet bildar ett landsomfattande kompetensnätverk och utbildar rådgivnings- och handledningspersonal. Målet är att ge verktyg för det vardagliga arbetet för att kunna identifiera, handleda och heltäckande kartlägga kundens situation.

Nytta för den utslagna?

Projektets primära målgrupp är experterna. Men hur är det med den själva utslagningshotade då? Den omfattande kompetensen av rådgivnings- och handledningspersonalen är till nytta för alla. Ingen orkar med att bli bollad från myndighet och lucka till en annan.

När kundens problem igenkänns snabbt, blir det lättare att få rätt slags stöd. Stödet förbättrar möjligheterna att utbilda sig, få arbete och aktivt verka i samhället. Att kundens individuella situation igenkänns och rätt stöd ges är en viktig del av hinderslösheten och likvärdigheten.

Nätverket?

Med i bildningen av den multiprofessionella modellen är Centralparkens yrkesinstitut (administration), Förbundet för all inlärning, Rehab Orton Ab, Stödfonden för kriminalvården och Centralförbundet för mental hälsa. Alla som arbetar inom handledningen eller rådgivningen av vuxna är välkomna med i nätverket.

www.osaavaohjaus.fi