Osaava Ohjaus

Mikä on Osaava Ohjaus?

Osaava ohjaus oli projekti, jonka tavoitteena on ollut luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putovia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjosi koulutusta ammattilaisille.

Syrjäytymisvaarassa?

Syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ei ole aina helppo tunnistaa neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden arjessa. Syitä syrjäytymiseen voivat olla mielenterveys- ja päihdeongelmat, tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet tai rikostausta. Usein ongelmat ovat päällekkäisiä. Tunnistamiseen vaaditaan laajaa, moniammatillista osaamista.

Osaamisvaihto?

Osaamista löytyy toki monelta taholta. Monialainen osaaminen ja usean alueen hallinta yhtä aikaa on kuitenkin vaativa tehtävä. Osaava ohjaus-projekti yhdisti eri toimijatahojen osaamisen, asiantuntijuuden ja kokemusosaamisen. Eli vaihdamme osaamista. Kun oma osaaminen loppuu, lisää osaamista löytyy helposti verkostosta.

Projekti on rakentanut valtakunnallista osaamisverkostoa ja kouluttanut neuvovia ja ohjaavia henkilöitä. Tavoitteena on ollut antaa työkaluja tunnistamiseen, ohjaamiseen ja asiakkaiden tilanteen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen arjessa.

Mitä hyötyä putoavalle?

Projekti tavoitteli ensisijaisesti ammattilaisia. Mutta entä itse putoamisvaarassa oleva? Neuvovan ja ohjaavan henkilöstön laaja osaaminen on jokaiselle hyödyksi. Virastosta ja luukulta toiseen pompottelua ei jaksa kukaan.

Kun pulmat tunnistetaan nopeasti, oikeanlaisen tuen saanti helpottuu. Tuki parantaa mahdollisuuksia kouluttautua, työllistyä ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Kunkin yksilön tilanteen tunnistaminen ja tuki on oleellinen osa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Verkosto?

Moniammatillista mallia rakentamassa ovat olleet Keskuspuiston Ammattiopisto (hallinnointi), Erilaisten oppijoiden liitto ry, Kuntoutus Orton Oy, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto. Mukaan verkostoon ovat tervetulleita kaikki aikuisten parissa ohjaavaa ja neuvovaa työtä tekevät arjen ammattilaiset.

ESR-rahoitteinen Osaava ohjaus -projekti toteutettiin vuosina 2010-2013. Projektin rakentama malli juurrutetaan mahdollisimman tehokkaasti eri toimijoiden arkeen.

www.osaavaohjaus.fi