Pilotointi Laiturissa

Pilotoinnin tavoitteet

 • Yleistettävien kokemusten hankkiminen alueellisten TNO-palvelujen kehittämistyöstä (laatu, rakenteet)   
 • Laadullisen itsearviointivälineen kehittäminen, kohteena ohjaustarjonta ja -prosessit (asiakkaiden ääni, verkostotoimijoiden ääni)    
 • Ohjaustyön alueellinen johtaminen: toimenpiteet, sopiminen ja sitoutuminen

Pilotit alueilla

Uusimaa: Tuki alueellisen TNO-verkoston kokoamiseen ja vakiinnuttamiseen

 • Yhteistyössä: Uudenmaan ELY-keskuksen Opin ovi
 • Kootaan oppilaitosten ja TE-hallinnon verkosto
 • Keskiössä henkilöasiakkaan ohjaukseen liittyvät palvelut (ainakin aluksi, unohtamatta kuitenkaan työnantajia)
 • Tavoitteena selkiyttää TE-hallinnon (TE-toimiston) ja oppilaitosten roolit, mahdolliset päällekkäisyydet, katvealueet, puuttuvat elementit?
 • Seuraavat askel: Verkostopäivä 9.2.2012 Uudenmaan ELY-keskuksessa. Yhteistyöllä osuvuutta osaamisen kehittämisen neuvonta- ja ohjauspalveluihin.

 

Etelä-Pirkanmaa: Alueellisen TNO-verkoston itsearviointimenetelmän kehittäminen

 • Yhteistyössä: Opin ovi Etelä-Pirkanmaa, Konkari- ja Pyörre-projektit
 • Ohjaustarjonnan nykytilan arviointi verkostopäivien avulla. Koolla asiakkaita sekä alueen keskeiset TNO-toimijat
 • TNO-verkostotoimijoiden osallistuminen pilotissa vaihtelee kohderyhmästä riippuen (työssä olevat, työtä hakevat): työpaikan, oppilaitoksen, ELY-keskuksen, TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen, KELA:n, sosiaalitoimen jne edustajat
 • Aineiston pohjalta suunnitellaan alueen kehittämistoimenpiteet: tarvittavat sopimukset, hyvien yhteistyökäytäntöjen vakiinnuttaminen
 • Pilotin avulla löydetään menettelyjä jatkuvaan itsearviointi- ja kehittämiskäytäntöön
 • Työskentely tuottaa tietoa verkostolle myös työpaikkojen osaamis- ja koulutustarpeista ja niihin vastaamisesta
 • Lokakuu 2011 -   Verkostotyöskentelystä saatujen tulosten tarkastelu hanketoimijoiden kanssa. Verkosto- ja työelämäyhteistyön jatkosuunnittelu.
 • Tammikuu 2012 -  Pilotoinnin laajentaminen uusiin TNO-asiakasryhmiin, toiminnan fokusointi, dokumentoinnin ja raportoinnin käynnistäminen