ESR-kehittämisohjelma

ESR-kehittämisohjelman Opin ovien taustalla

Opin ovi -projektiperheen tavoitteena oli kehittää koulutusneuvonta- ja uraohjauspalveluita niin, että ne vastaavat kaikkien työikäisten aikuisten tarpeisiin ja parantavat osaavan työvoiman saatavuutta alueilla. Työtä tehtiin mm. rakentamalla uudenlaisia palvelumalleja, tukemalla ohjausta tuottavien tahojen yhteistyötä sekä vahvistamalla ohjaajien osaamista.

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisohjaukseen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmalla oli Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjaan 3 sijoittuva kehittämisohjelma, joka toteuttiin valtakunnallisilla ja alueellisilla projekteilla vuosina 2008-2014. Toimintalinja 3 tähtäsi uusia työpaikkoja luovan yritystoiminnan ja yrittäjyyden lisäämiseen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen, työnsaannin ja tasavertaisten työmarkkinoiden edistämiseen, monipuolisen osaamisen, osaamiskeskittymien, innovaatioympäristön ja työ- ja elinkeinoelämää tukevan infrastruktuurin kehittämiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmalla -ESR-kehittämisohjelmaa rahoittivat ELY-keskukset (ennen 1.1.2010 Työvoima- ja elinkeinokeskukset), lääninhallitukset, maakuntien liitot, Opetushallitus sekä työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Kehittamisohjelman organisoint

 

Kehittämisohjelman osa-ohjelmat:

1) Sähköisten palvelujen kehittäminen erityisesti neuvontatoiminnassa aikuiskoulutuksen osuvuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi

NUOVE koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen kehittämisprojekti

 • sähköisten koulutusneuvonta- ja uraohjauspalveluiden kehittäminen
 • päättynyt 31.12.2011
 • info

2) Ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstön ohjauksen ja neuvonnan toimintamuotojen kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä aikuisopiskelijoiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

STUDIO- ja ERKKERI-koulutusprojektit

Alueelliset Opin ovi -projektit

 • aikuisneuvonnan ja -ohjauksen alueellinen kehittämistoiminta

 • info

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

 • kehittämisohjelman projektien keskinäisen verkostoitumisen, viestinnän, seurannan ja arvioinnin koordinointi sekä Opin ovi -projektien tukeminen alueellisessa kehittämistyössä

 • info

LAITURI-projekti (1.5.2010-)

 • aikuisohjauksen verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tukeminen ELY-alueilla
 • info

3) Ohjaustyön arviointi ja tutkimus

NUOVE / Tutkimusosiot 3A ja 3B

 • Ohjaus- ja neuvontapalvelujen arvioinnin ja arviointityökalujen nykytilanteen kartoitus kansainvälisellä tasolla opetus- ja työhallinnossa sekä arviointi- ja palautejärjestelmien sekä arviointivälineiden kehittäminen
 • Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointitutkimus, info
 • NUOVE-info