Menestyjäksi Lapissa - projektit 2012-2015

Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen – projekti, 1.2.2012–28.2.2014
Menestyjäksi Lapissa II - projekti, 1.2.2014–30.4.2015

Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -projektissa on toteutettu Lapin Opin ovi – projektissa laadittua Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallista aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategiaa 2020.

Projektissa kehitettiin, mahdollistettiin ja toteutettiin tavoitteiden mukaista palvelu- ja toimintamallia. Toimintamallista edettiin toimintajärjestelmään, jonka mukaisesti toimittiin projektin loppupuolella ja toiminta jatkuu projektin jälkeen. Toimintajärjestelmässä on eri ryhmillä selkeät roolit, jotka on kuvattu päivitetyssä kumppanuussopimuksessa, myös Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmassa. Verkostomaiseen Lapin TNO-toimintaan on projektin lopussa sitoutunut kumppanuussopimuksilla 34 lappilaista organisaatiota. Kaikkiaan projektin toiminnassa on ollut mukana 41 organisaatiota ja 319 henkilöä. Lapin TNO-toiminta jatkuu ja toimintaa tuetaan Menestyjäksi Lapissa II -projektilla 1.2.2014 – 30.4.2015.

Tarkemmin Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -projektin tuloksista ja tulosten arvioinnista voit lukea koosteesta.

Menestyjäksi Lapissa II – projekti (1.2.2014–30.4.2015) perustuu edeltävään Menestyjäksi Lapissa – Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen – projektiin. Toiminta tähtää asiakaslähtöiseen, uudistuvaan palveluosaamiseen.

Menestyjäksi Lapissa II – projektin tavoitteet

Projektilla syvennetään koulutusorganisaatioiden verkostomaista tieto-, neuvonta- ja ohjaus – toimintaa ja -toimijoiden sitoutumista sekä haetaan keinoja viedä TNO-toimintaa asiakaslähtöiseen työelämäyhteistyöhön. Projektissa huomioidaan työelämätahojen näkemys ja tavoitteena on saada heidät mukaan koulutusorganisaatioiden TNO-toimintaan.

Menestyjäksi Lapissa II toimenpiteet

  • Maakunnallisen TNO-verkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja syventäminen
  • Asiakaslähtöisen uudistuvan palveluosaamisen kehittäminen ja toimijoiden yhteisen näkemyksen syventäminen
  • TNO-verkoston toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.
  • Sähköisten välineiden käytön tehostaminen ja kehittäminen www.lapintno.fi ja Lapin TNO-toimijat verkostokartta
  • TNO-palvelun ja TNO-toiminnan arviointi

TNO-toimintajärjestelmä

  • Lapin ELO - Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä ja Lapin aikuiskoulutuksen johtoryhmä, ELY-vetoiset
  • maakunnallinen TNO-palveluiden koordinaatioryhmä, joka kehittää ja toteuttaa TNO-palveluita ja rakentaa ja kehittää verkostoyhteistyöhön perustuvaa toimintaa
  • 5 alueryhmää: Länsi-Lappi, Keski-Lappi, Itä-Lappi, Saamelaisalue ja Tunturi-Lappi

Projektien kohderyhmä

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt oppilaitoksissa, työ- ja elinkeinohallinnossa ja työelämän organisaatioissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla.

Maantieteellinen kohdealue

Lappi

Toteuttajaorganisaatio

Päätoteuttaja: Lapin matkailuopisto
Osatoteuttaja: Ammattiopisto Lappia

Yhteistyötahot

Kumppanuussopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot: Ammattiopisto Lappia, Elinkeinot & Kehitys Nordica, Inarin kansalaisopisto, Itä-Lapin ammattiopisto, Kemijärven kansalaisopisto, Kemin lyseon lukio/Aikuisopetus, Kivalo-opisto, Kolarin kansalaisopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto, Lapin ELY-keskus, Lapin kesäyliopisto, Lapin matkailuopisto, Lapin oppisopimuskeskus, Lapin TE-toimisto, Lapin urheiluopisto, Lapin yliopisto, Meän opisto, Muonion kansalaisopisto, Oulun Diakoniaopisto Ylitornion toimipaikka, Peräpohjolan opisto, Pohjantähti-opisto, Posion aikuislukio, Posion kansalaisopisto, Ranuan kansalaisopisto, Ranuan kristillinen kansanopisto, Revontuli-opisto, Rovala-Opisto, Rovaniemen aikuislukio, Rovaniemen kansalaisopisto, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sallan lukio/Aikuislinja, Tornion kansalaisopisto.

Projektin toteutusaika

Menestyjäksi Lapissa II - projekti, 1.2.2014–30.4.2015
Menestyjäksi Lapissa – Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen – projekti, 1.2.2012–28.2.2014