Asiakkaalle

Hyvät Käytännöt - Asiakkaalle

PALVELUMALLIT

Opin ovi Keski-Suomi -neuvonta- ja ohjauspalvelu -tuotekortti
Puhelin- ja sähköpostineuvonta, jossa ohjaajina toimivat keskisuomalaisten
koulutusorganisaatioiden ja TE-toimiston ohjaajat. Tarkoitettu aikuisille,
jotka etsivät tietoa Keski-Suomen alueen koulutusmahdollisuuksista,
keinoista parantaa ammatillista osaamista tai miettivät alan vaihtoa tai siirtymistä uuteen työhön.

Koulutustorstai -palvelumalli -tuotekortti (pdf) 
Koulutustorstai-palvelumallin kuvaus sisältää
1) toiminnan ja 2) toimijoiden kuvauksen.
Hämeenlinnan seudun aikuisille, jotka pohtivat ammatin vaihtamista tai osaamisensa täydentämistä yritysten HRD-asiantuntijoille

Ohjaamo-palvelumalli/pilotointivaihe -tuotekortti (pdf)
Ohjaamo-palvelumalli sisältää
1) toiminnan ja 2) toimijoiden kuvauksen.
Hyvinkään-Riihimäen seudun aikuisille, jotka pohtivat ammatin vaihtamista tai osaamisensa täydentämistä yrityksille, jotka etsivät henkilöstönsä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia

Luckan - servicepunkt med vägledning till utbildning -produktkort (pdf)
Tuotekortissa esitellään Luckan-tiedotuskeskuksessa toimiva palvelupiste.

Vägledningssamtal och utbildningsrådgivning i Åboland (pdf)
Ruotsinkielinen matalan kynnyksen koulutusneuvonta- ja ohjauspalvelu Turunmaalla

Opastin.fi-palvelu = Tieto-, neuvonta-, ohjaustyön -palvelu -tuotekortti
Opastin.fi -palvelun kautta asiakkaan on mahdollista saada monikanavaista TNO-palvelua. Palvelu löytyy osoitteesta www.opastin.fi.

NEUVONTATAPAHTUMAT

Aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumat Tampereella -tuotekortti
Verkostoyhteistyönä toteutettuja tieto-, neuvonta- ja ohjaustapahtumia, jotka järjestetään pääsääntöisesti Tampereen Koskikeskuksessa. Esillä on aikuiskoulutukseen, opiskeluun, opiskelun rahoitukseen, tutkintoihin jne. liittyvää tietoa. Aikuiskoulutusmahdollisuudet ovat esillä alakohtaisesti, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisen neuvonnan ja ohjauksen. Tilaisuudet järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Ammatinvaihto-keskustorilla-tapahtuma Tampereella -tuotekortti
Verkostoyhteistyönä toteutettu tieto-, neuvonta- ja ohjaustapahtuma.  Tapahtuma järjestetään elokuussa Tampereen Keskustorilla ja esillä on aikuiskoulutukseen, opiskeluun, opiskelun rahoitukseen, tutkintoihin jne. liittyvää tietoa. Aikuiskoulutusmahdollisuudet ovat esillä alakohtaisesti, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisen neuvonnan ja ohjauksen. Tapahtuma järjestetään kerran vuodessa.  Tapahtumaan osallistuvat organisaatiot maksavat n. 100 € suuruisen osallistumismaksun kulujen kattamiseksi

KoulutusalaBuffet -tapahtumat Tampereella
Tampereen TE -toimistossa joka kuukauden toinen tiistai klo 13.00 – 15.00.  Kuukausittain on esillä eri alojen aikuiskoulutus-mahdollisuudet. Tilaisuudet koostuvat 4-5 lyhyestä tietoiskuista, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista tietoa, neuvoa ja ohjausta infotorilla. Tilaisuus kestää 2 h. Tietoiskuja on mahdollisuus myös seurata netin välityksellä joko suoraan kotikoneilta tai ryhmäpalveluna Pirkanmaan alueen TE -toimistoissa.

Luki-illat -tuotekortti
Yleisötilaisuus, jossa kerrotaan oppimisvaikeuksista ja oppimistyyleistä. Osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua Niilo Mäki Instituutin lukiseulan testiin ja saada henkilökohtaista palautetta.

Ohjauspilotti / 3. sektorin toimijat -tuotekortti
Asiakaslähtöistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua 3. sektorin toimijoiden omissa tiloissa (mm. työttömien yhdistykset ja asukastuvat). Oleellista on tapahtuman epävirallisuus. Teemoina mm. aikuisena opiskelu sekä koulutus- ja rahoitusvaihtoehdot.

Ohjauspilotti / Kirjasto -tuotekortti
Infopiste ja ohjauspalvelua kirjaston asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita aikuiskoulutuksesta ja/tai tutkinnon suorittamisesta.

Opastin.fi- palvelun koulutuskalenteri -tuotekortti 
Asiakkailla on mahdollisuus etsiä alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteisestä koulutuskalenterista eri hakutoiminnoin tarjolla olevia koulutuksia. Hakutoimintoja voi tehdä koulutusalan, organisaation, paikkakunnan, ajanjakson, tai avoimen hakusanan mukaan.

Opojen koulutuspäivä
Kutsutaan yhteen koulutusta alueen oppilaanohjaajille ja muille nuoria ohjaaville asiantuntijoille järjestävät yhteistyötahot. Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen sekä ammattikorkeakoulujen opoille ja ohjaajille.

OPPAAT

Aikuiskoulutusopas - KUUMA-kunnat ja Sipoo (pdf)
Aikuiskoulutusoppaassa esitellään KUUMA-alueella ja Sipoossa aikuisille tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. KUUMA-alue muodostuu Keski-Uudellamaalla sijaitsevista Järvenpään ja Keravan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Oppaassa on esitelty aikuisten ammatillisen koulutuksen, aikuislukioiden, ammattikorkeakoulujen, kansan- ja kansalaisopistojen koulutusvaihtoehtoja aikuisille.

Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun -opas (pdf)
Pirkanmaan avain aikuisopiskeluun on koostettu AIVO-projektin tuottaman Avain aikuisopiskeluun -oppaan pohjalta.

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas - Esimerkkinä lähihoitajakoulutus (pdf)
Opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka pohtivat alan vaihtoa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, erityisesti työvoimapoliittiseen koulutukseen. Opas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa muodostuu yleisestä osasta, josta hyötyvät kaikki he, jotka pohtivat ammatin vaihtoa ja/tai ammatillisiin opintoihin hakeutumista. Oppaan toisessa osassa käsitellään työvoimapoliittista lähihoitajakoulutusta ja siihen hakeutumista.

Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalveluopas (pdf)
Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalvelutarjonta on nyt koottu yhteen, kenties ensimmäistä kertaa näin laajasti. Koulutus- ja ohjauspalveluiden tarjoajia sekä erilaisia rahoitusmuotoja on lukuisia. Aikuiskoulutus alkaa tässä oppaassa peruskoulun oppimäärästä aikuisille ja jatkuu pitkälle eläkeikään. Joitain tietoisia rajauksiakin teimme, esimerkiksi kuntouttavat palvelut on koottu laajemmin yhteen muissa julkaisuissa.