Työelämäyhteistyö

Hyvät Käytännöt - Työelämäyhteistyö

 

Aamubrunssi yrityksille, yrittäjille ja työelämätoimijoille -tuotekortti
On verkostotapaaminen alueen yrittäjille, yritysten edustajille ja muille työelämätoimijoille, joka syntyi Opin Ovi- ja UusiTaito-projektien (välityömarkkinahanke) yhteistyönä.

Opin ovi -auto Pirkanmaalla -tuotekortti
Opin Ovi-auto on liikkuva ohjauksen ja neuvonnan palvelupiste. Auto liikkuu pitkin Pirkanmaata ja palvelee sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Ohjauksen ja neuvonnan palvelumalli perustuu asiantuntijuusperiaatteelle, jolloin eri paikkakunnilla kulloisenkin tilanteen mukaan on neuvonta- ja ohjaustyötä tekemässä ao. alueen asiantuntijoita

Yrityskoordinaattori -tuotekortti (pdf) 
Yrityskoordinaattori-toimintamallin kuvaus.

Opastin.fi-palvelun koulutusneuvojatoiminta -tuotekortti
Opastin-palvelun koulutusneuvojatoiminta on työelämälähtöisen hakevan vaiheen toimintaa, yrityksen koulutustarpeiden kartoitusta, henkilöstön osaamisen/osaamisvajeen kartoitusta, räätälöidyt koulutusten tai -palvelujen tarpeiden kartoitusta. Yrittäjien, HR- henkilöiden tapaamiset.

Help desk -palvelupiste YT-neuvotteluja käyvälle yritykselle ja sen henkilöstölle
YT-neuvotteluja käyville yrityksille sekä näiden henkilöstölle tarkoitettu toimintamalli, joka kerää yhteen muutoksessa olevalle yritykselle sekä sen työntekijöille suunnattuja palveluita tarjoavia yhteistyökumppaneita.