Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi

Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi

Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi

Projektitoiminnan eli arvioinnin kohteena ovat valtakunnallisen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun kehittämisohjelman projektit.

Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan Elinkäisen ohjauksen (EIO) yhteistyöryhmän toimintaa ja roolia kehittämisohjelmassa.

Kehittämisohjelman hankkeissa järjestetään osana tulosten saavuttamista ja väliraporteissa esiinnostettujen suositusten toimeenpanoa, jolloin toiminta (erityisesti tiedotus) kohdistuu soveltuvin osin myös ELY-keskusten TNO-toimijoihin.

Tiivistelmä projektin toteutuksesta 

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla (OKATNO) on Manner-Suomen ESR-ohjelman yksi kehittämisohjelma, johon kuuluu n.40 projektia.OKATNO-kehittämisohjelmaan kuluvien projektitoimijoiden arjen työtä tukee kehittävä arviointi. Arvioinnin aikana pyritään antamaan konkreettisia ehdotuksia projekti- sekä laajemmin koko ohjelmatoiminnan kehittämiseksi. Arvioinnin kohdentumista ja tarkastelunäkökulmia ohjaa viitekehys. Viitekehyksen mukaisesti arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valtakunnallisen kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien projektien:

  • Koherenssista (tavoitteiden, toimintasuunnitelmien sekä osittain myös toimenpiteiden sisällöllinen yhteneväisyys keskenään sekä suhteessa kansallisiin politiikkoihin ja politiikkaohjelmiin, hallinnonalakohtaisiin strategioihin ja toimintasuunnitelmiin)
  • Relevanssista (tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien vastaavuus ja tarkoituksenmukaisuus suhteessa kohderyhmän edustajien (erityisesti alueiden edustajat, projektitoimijat, yksilöt sekä työnantajat) tarpeisiin)
  • Toimenpiteistä ja prosesseista
  • Tuotoksista ja tuloksista
  • Vaikuttavuudesta
  • Hyödystä ja kestävyydestä

Kehittävä arviointi nojaa vuosina 2009 - 2010 toteutettujen itsearviointipajojen ja arviointikyselyjen tuloksiin. Arviointityön toteuttaa Kuntoutussäätiö.