Opin ovi - tuotteet ja käytännöt

Hyvät Käytännöt - Onnistumisen avaimet

 


SOPIMUSMALLIT

Keski-Suomen Opin ovi

Opin Ovi Kymi vakiinnuttamissuunnitelma

Opin Ovi Kymi sopimuspohja

Opin Ovi Kymi sopimusliite


STRATEGIAT

Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia 2013–2020 (pdf)

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimintaohjelma Länsi-Uudellamaalla –strategia (pdf)

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden yhteistyöstrategia Keski-Uudellamaalla -strategia (pdf)

Menestyjäksi Lapissa - Maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 (pdf)

Pirkanmaan aikuisohjausstrategia 2011 - 2014 (pdf)

Aikuisopiskelun tieto- , neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA (tuotekortti) ja  Satakunnan aikuisohjausstrategia 2012 (pdf)

Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia 2012 - 2015 (pdf)

Opastin.fi-palvelun strategia 2013-2020 -tuotekortti 
Strategia luo pohjan yhteiselle Opastin.fi-palvelun toiminnalle sekä linkittyy tulevaan elinikäisen ohjauksen toimintaan. Strategiassa on kuvattu VISIO, MISSIO, ARVOT sekä TAVOITTEET.  

Opastin.fi-palvelun TNO-työn toimintasuunnitelma -tuotekortti 
TNO-toimintasuunnitelma on laadittu vakiintuneeseen toimintaan ja perustuu Opastin-palvelun strategiaan. Suunnitelmassa on määritelty yhteinen TNO-toiminta ja sen painopisteet, toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä linkittyminen tulevaan ELO-toimintaan. Lisäksi siinä on kuvattu verkoston TNO-toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä velvollisuudet määritelty.

Opastin.fi-palvelun markkinointisuunnitelma 2013-2014 -tuotekortti 
Yhteinen Opastin.fi-palvelun markkinointi, markkinoinnin hyvät käytänteet sekä niiden kehittäminen. Markkinointisuunnitelma luo pohjan yhteiselle markkinoinnille. Suunnitelmassa on määritelty vastuut/yhdyshenkilöt sekä varsinainen toiminta. Yhteinen markkinointikalenteri mahdollistaa yhteisten tapahtumien joustavan tiedottamisen verkostolle.  

Opastin.fi-palvelun palvelulupaus -tuotekortti 
Opastin.fi – palvelun palvelulupaus: Asiakkaan palvelu käynnistyy vuorokauden kuluessa. Selvitystä vaativiin kysymyksiin vastataan viikon kuluessa.  

VERKOSTOT

Asiantuntijafoorumi -tuotekortti
Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka on koottu tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiantuntijoista. Asiantuntijafoorumi mahdollistaa muun muassa alueen yhtenäisen TNO-palvelun ja edistää verkoston yhteistyötä.

ELO-aamubrunssi alueen TNO-palveluverkostolle
Verkostotapaaminen, jossa tiedotetaan alueen elinikäisen ohjauksen toiminnasta ja osallistetaan keskusteluun alueen tieto-, neuvonta- ja ohjausverkostoa.  ELO–Aamubrunssitilaisuudet on ideoinut ja järjestää Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus.

Projektisenssit -tuotekortti
Projektisenssi on tarkoitettu projektien väliseen verkostoitumiseen. Senssipäivissä projektit ja niissä toimivat henkilöt voivat muun muassa löytää erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja voidaan yhdistää voimavaroja.

TNO-johdon ja -vastuuhenkilöiden verkostofoorumi -tuotekortti
Vuosittainen verkostotapaaminen alueen osaamisen kehittämisen TNO-palveluista vastaaville ja johdolle. Verkostotapaamisessa käsitellään muun muassa ajankohtaisia TNO-palveluun liittyviä asioita/teemoja ja elinikäisen ohjauksen yhteistyötä.

Vauhtia uuteen nousuun -tapahtuma Porissa -tuotekortti
Tapahtumalla kootaan yhteen Satakunnassa oppilaitosten yritysrajapinnassa työskentelevät tahot, koulutusten tarjoajien asiantuntijat, kehitysprojektit yms. Verkostoitumisen ja henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä päivitetään ajankohtaisia kuulumisia ja sovitaan yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.

Opastin.fi-palvelun asiantuntijarekisteri -tuotekortti
Asiantuntijarekisteri asiakkaille ja neuvojaverkostolle. Asiakkaat voivat hakea asiantuntijarekisteristä suoraan henkilöä, jolta haluavat kysyä neuvoa hyödyntäen erilaisia hakukriteerejä. Verkoston toimijoilla käytössä sekä julkinen asiantuntijarekisteri sekä Opastin-palvelun intrassa sisäinen laajempi rekisteri.  

Opastin.fi-palvelun yhteistyösopimus -tuotekortti 
Yhteistyösopimus määrittää yhteisen toiminnan Opastin.fi- palvelussa.  

MUUT

Aikuisopiskelun ohjauksen merkitys Satakunnassa -tutkimus
Tutkimuksessa aikuisopiskelun merkitystä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: 1. millainen on aikuisopiskelun ohjauksen merkitys Satakunnassa alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille suunnatun kyselyn perusteella, 2. millainen on koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja aikuisopiskelun ohjauksen merkitys keskeisten kansainvälisten strategia-asiakirjojen ja taloustieteellisen tutkimuksen perusteella ja 3. millaiselta näyttää aikuisopiskelun ohjauksen potentiaalinen tarve Suomessa ja Satakunnassa tilastojen kautta.

Ivonipo -tuotekortti
Wiki-sivusto, joka tarjoaa alueellisille TNO-palvelujen kehittäjille yhteisen työskentelyalustan ja viestintäkanavan.

Työelämän koulutuksellisen kysynnän ja tarjonnan palvelumallin kehittämisraportti (Nykytila, ongelmat, kehittämiskohteet, tavoitetila) -tuotekortti
Prosessimaisesti workshoptyöskentelytekniikalla työstetty raportti, josta on nähtävissä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden ongelmakohtia ja toimivia hyviä käytäntöjä yritysasiakkaan kohdalla. Raportissa kuvataan myös palveluiden tavoitetila ja ideoituja kehittämisratkaisuja.

Vägledningskoordinator inom et utbildningsenhet | Ohjauskoordinaattori oppilaitoksessa (pdf)

Vägledningskoordinator har som uppgift att utveckla organisationens vägledningservice och att vägleda kunder inom den egna organisationen samt att göra vägledningen känd inom den egna organisationen.