Innostu oppimaan

Aikuiskoulutusta Lapissa

Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Koulutus voi olla omaehtoista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, henkilöstökoulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta. Opiskelu voi tapahtua työssä, työn ohessa tai vapaa-ajalla, päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella myös työttömänä menettämättä työttömyysetuutta. Koulutusta järjestetään pääsääntöisesti monimuotokoulutuksena, jolloin voidaan joustavasti huomioida mm. työssäkäyntimahdollisuudet. Lisääntyvässä määrin koulutusta toteutetaan myös verkko-opintoina. Aikuisille järjestetään koulutusta kaikilla koulutusasteilla. Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavassa nuorten koulutuksessakin. (Koulutusnetti)

Lue lisää aikuisopiskelusta!
Tutustu aikuisopiskelijoiden tarinoihin täällä!


Mihin opiskelemaan? Aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset Lapissa

Korkeakoulut

Lapin yliopisto tarjoaa kandidaatin-, maisterin ja tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta kasvatus-, oikeus-, taiteen- ja yhteiskuntatieteen koulutusohjelmissa. Lue lisää: www.ulapland.fi

Lapin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa aikuisille Lapin yliopiston arvosanaopetusta ilta- ja viikonloppu-, verkko- ja pia-opintoina. Lue lisää: www.ulapland.fi/avoin

Lapin yliopiston avoin yliopisto järjestää DAVVI - opinnot (190 op) Inarissa yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. DAVVI -opinnot on suunnattu saamelaisalueen koulutustarpeisiin. Lue lisää: www.ulapland.fi/davvi

Lapin ammattikorkeakoulussa voit opiskella työn ohessa AMK tai ylemmän AMK-tutkinnon sekä erikoistumisopintoja. Lisätietoja osoitteessa www.lapinamk.fi

Video: Opiskele joustavasti, verkossa / Lapin maakuntakorkeakoulu

 

Toisen asteen oppilaitokset

Uudelle uralle? Vahvistusta vanhalle? Lapin ammattiopisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ja kattavat palvelut aikuisopiskeluun. Lisätietoja osoitteessa www.lao.fi sekä ajankohtainen aikuiskoulutustarjonta osoitteessa www.lao.fi/aikuiskoulutuskalenteri

Lapin matkailuopisto tarjoaa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta matkailualalla, hotelli-, ravintola- ja cateringalalla, kotityö- ja puhdistuspalveluissa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Lue lisää: www.lamo.fi/aikuisille  

Lapin Urheiluopisto on valtakunnallinen liikunnan koulutuskeskus, joka tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta liikunnan ja ohjauksen, ravinnon, terveyden, valmennuksen ja luontoelämyksen alueilta.  Lue lisää: www.santasport.fi

Ammattiopisto Lappia tarjoaa aikuiskoulutusta ja työelämän kehittämispalveluita hyvinvointi-, kulttuuri-, luonto-, palvelu- ja tekniikan aloilla. Lue lisää: www.lappia.fi/Suomeksi/Aikuiskoulutus_ja_tyoelamapalvelut.iw3

Itä-Lapin ammattiopisto tarjoaa ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Lue lisää: www.kemijarvi.fi/ilo

Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa joustavasti aikuisille suunnattuja lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä saamelaiskulttuurikoulutusta erityisesti Saamelaisalueen tarpeisiin. Lisäksi SAKK tarjoaa lähinnä saamen kieleen liittyviä opintoja virtuaalikoulun kautta. Lue lisää: www.sogsakk.fi

Oppisopimuskoulutus

Lapin oppisopimuskeskus järjestää oppisopimuskoulutusta kaikilla koulutusaloilla perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Lue lisää: www.lapinoppisopimus.fi

Kesäyliopistot

Lapin kesäyliopisto toimii ympäri vuoden tarjoten mahdollisuuksia suorittaa avoimia yliopisto-opintoja, ammatillisia täydennyskoulutuspäiviä ja/tai pitempikestoisia ammatillisia koulutuskokonaisuuksia sekä kesäisin vieraiden kielten intensiivikursseja ulkomailla. Pääsääntöisesti koulutuksiin voi osallistua ilman pohjakoulutusvaatimuksia. www.lapinkesayliopisto.fi  

Kansanopistot

Rovala-Opisto tarjoaa vapaatavoitteista koulutusta musiikin, median, oikeustieteen ja kasvatusalalla sekä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta ohjausalalla ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä lisäksi avoimen yliopiston opintoja. Lue lisää: www.rovala.fi/rovala-opisto

Peräpohjolan Opisto, Torniossa, tarjoaa ohjaus- ja kasvatusalan opintoja päätoimisina opintoina, työn ohessa ja oppisopimuskoulutuksena. Opintotarjonnassa mm. nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnot. Lue lisää: www.ppopisto.fi/koulutus

Pohjantähti-opisto tarjoaa linja- ja kurssimuotoista vapaansivistystyön koulutusta, nuorille, aikuisille, maahanmuuttajille sekä opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Lue lisää: www.pto.fi ja www.facebook.com/pto.fi

Oulun diakoniaopisto, Ylitornion toimipaikka tarjoaa lapsi- ja perhetyön perustutkintoon johtavaa koulutusta nuorille ja aikuisille. Ammatillisena täydennyskoulutuksena opisto tarjoaa lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi opisto tarjoaa erityisopiskelijoille suunnattua koulutusta sekä vapaansivistystyön koulutusta. Lue lisää: www.yko.fi

Kansalaisopistot

Rovaniemen kansalaisopistossa voit opiskella atk,  17 eri kieltä, kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia, taideaineita,  tanssia ym. Lue lisää: www.rovala.fi/rovaniemen-kansalaisopisto

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto tarjoaa hyvinvointiin, taiteeseen - ja kädentaitoihin liittyvää toimintaa ydin keskusta ulkopuolella. Lue lisää: www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Koulutus-ja-opiskelu/Rovaniemen-kaupungin-kansalaisopisto

Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo. Lue lisää: www.tornio.fi/kansalaisopisto

Kivalo-opisto tarjoaa kemiläisille, keminmaalaisille, simolaisille ja tervolalaisille sekä muillekin Kemi-Tornion seutualueen asukkaille elinikäisen oppimis- ja kehittymismahdollisuuden harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Lue lisää: http://www.kivalo-opisto.fi

Muonion kansalaisopisto järjestää alueellaan vapaan sivistystyön koulutusta sekä taiteen perusopetusta. Lue lisää: www.muonio.fi

Revontuli-Opisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammattitaitoa kehittäviä kursseja ja maksupalvelukoulutusta. Opisto tukee koulutustarjonnallaan ihmisten harrastustoimintaa ja mielenvirkistystä kolmen kunnan alueella. (Enontekiö, Kittilä ja Sodankylä). Lue lisää: www.revontuliopisto.fi

Elinikäisen oppimisen iloa Kemijärven kansalaisopistossa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella! Lue lisää: www.kemijarvi.fi/kansalaisopisto

Ranuan kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Lue lisää: www.ranua/kansalaisopisto

Posion kansalaisopisto edistää opetus-ja harrastustarjonnallaan kuntansa ja lähialueensa asukkaiden hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta sekä jatkuvaa oppimista. Lue lisää: www.posio.fi/kansalaisopisto ja www.facebook.com/posion.kansalaisopisto

Inarin kansalaisopisto tarjoaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, tutkintotavoitteista vapaata, yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen. Lue lisää: www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/kansalaisopisto.html