Muuta hyödyllistä

Muita hyödyllisiä käytäntöjä ja materiaaleja

Tutustu esimerkiksi näihin julkaisuihin!

Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle
ELGPN:n suomenkielinen työkalupakki.

Ohjauksen liike näkyviin – Tutka ja TE-toimistojen ohjauspalvelut. Seurannan ja arvioinnin prototyyppi. 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 32/2013

PAIKKO -käsikirja - oppimisympäristöjen tunnistamisesta osaamistodistuksiin
PAIKKO-malli auttaa osaamisen tunnistamisessa työvaltaisissa oppimisympäristöissä kuten työpajoilla.
Uusitalo, Karjalainen & Lähde 2014. Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry.

Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Gretschel & Mulari. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry. & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67.

Tulevaisuus - paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja.
Ohjauksen käsikirja on tarkoitettu uraohjaustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Se sisältää tulevaisuusohjauksen lähtökohtia ja sen tueksi kehitettyjä työkaluja. Tuotettu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen KOUKKU- ja Get a life -hankkeissa.