Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama. Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmälle on siirretty vuonna 2006 asetetun Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmän ja sen tukena toimineen kehittämisohjelmatiimin tehtävät sekä vuonna 2010 asetetun Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät.

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän tehtävänä on:

  1. edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämistyötä ml. yhteiskuntatakuun toteuttaminen
  2. vahvistaa hallinnonalojen ja eri toimijoiden yhteistyötä
  3. toimia Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007 - 2013 toimintalinja 3:n valtakunnallisen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvontaja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelman ohjausryhmänä.

ESR-kehittämisohjelman osalta tehtävät ovat käytännössä seuraavat:

  • ESR-kehittämisohjelman koordinaatio
  • Ohjata ja seurata kehittämisohjelman toteutumista ministeriötasolla
  • Valvoa, että kehittämisohjelman rahoitus suuntautuu kansallisen kehittämispolitiikan kannalta keskeisiin tavoitteisiin
  • Arvioida projektikokonaisuuden tuloksia suhteessa kehittämisohjelman tavoitteisiin
  • Määritellä kunkin projektihaun valintakriteerit ja valinnan perusteet sekä vahvistaa välittävän toimielimen tekemän esityksen rahoitettaviksi projekteiksi
  • Hyväksyä kehittämisohjelman viestintä- ja levittämissuunnitelma sekä muut kehittämisohjelman toiminnan ja vaikuttavuuden kannalta keskeiset suunnitelmat
  • Käsitellä kaksi kertaa vuodessa kehittämisohjelman hankkeiden etenemistä kuvaavat yhteenvedot
  • Seurata rahoituksen jakautumista eri teemojen ja alueiden välillä
  • Ohjaus- ja neuvontapainotteisten seminaarien järjestäminen verkostojen johdolle,  edellytysten luominen alueverkostojen ohjausstrategioiden ja organisaatioiden ohjaussuunnitelmien rakentamiselle sekä ohjauksen ja neuvonnan yhteiskunnallisten, taloudellisten ja alueellisten hyötyjen näkyväksi tekeminen.

Ohjaus- ja yhteistyöryhmän toimikausi on 1.9.2011-31.1.2015.

Lue lisää asettamiskirjeestä 7.9.2011 ja työryhmän nimeämispyyntökirjeestä.

Yhteystiedot

Johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.