Elinikäisen ohjauksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014

Opetushallitus ja Turun kaupunginsivistystoimiala järjestävät Turussa 8. - 9.lokakuuta 2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämispäivät. Kehittämispäivien pääteemana tänä vuonna on nuorten ohjaus.

Lisätietoja Elinikäisen ohjauksen kehittämispäivien verkkosivustolta:
www.koulutustakuu.fi/elinikainen-ohjaus

Elinikäisen ohjauksen kehittämispäiville ilmoittaudutaan syyskuun loppuun mennessä yllä olevan verkkosivuston kautta. Tilaisuuteen mahtuu 200 osallistujaa. 

Katso myös: Ohjelma 8.-9.10. | Kehittämispäivien mainos (pdf)

Uusi käsikirja tulevaisuusohjauksesta

Tulevaisuus - paljon mahdollista -käsikirja esittelee tulevaisuusohjauksen lähtökohtia että sen tueksi kehitettyjä työkaluja. Tulevaisuusohjauksen keskeisenä ajatuksena on yhdistää pitkän aikavälin tulevaisuusajattelua kokonaisvaltaiseen opinto- ja uraohjaukseen.

Lue käsikirja täältä.

Käsikirja on tuotettu Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa Get a Life sekä KOUKKU - koulutusvalinnat kuntoon.

Tämän käsikirjan ja paljon muita ohjaukseen liittyviä julkaisuja löydät myös Opin ovi -kirjastosta osoitteesta www.opinovi.fi/kirjasto.

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeelta julkaisu ja työkaluja ohjauksen tueksi

Vipua ja vetoa töihin! -hanke on koonnut korkeakoulutettujen ajankohtaisista työelämäkysymyksistä julkaisun Tulevaisuuden urapolut - Korkeakoulutettujen ohjaus muuttuvassa työelämässä. Julkaisu nostaa esiin hankkeen kannalta olennaisia teemoja kuten korkeakoulutettujen urien murroksen, ohjaajan roolin korkeakoulutetun urasuunnittelussa ja tulevaisuuden ohjauksen.

Lue julkaisu täältä.

Hankkeessa tuotettuja ohjaustyökaluja on tuotu näkyville Korkeakoulusta työelämään -nettisivustolla. Tutustu myös Vipua ja vetoa töihin! -hankkeen viimeisimpään uutiskirjeeseen.

Valtakunnallinen, ESR-rahoitteinen Vipua ja vetoa töihin! -hanke on työskennellyt korkeakoulutettujen uraohjauksen parissa, kehittänyt korkeasti koulutettujen uraohjauksen ja -neuvonnan palveluja ja heitä ohjaavien ammattilaisten verkostoja. Hanke päättyy kesäkuun loppuun. Lisää tästä toiminnasta voit lukea hankkeen kotisivuilta.

Varsinais-Suomen Opin ovi -projektit ja palvelupiste uusissa videoissa

Opin ovi -kanavan uudet videot esittelevät alueella vaikuttaneita Opin ovi -projekteja sekä Turun TE-toimistossa yhä jatkavaa Opin ovi -palvelupistettä.

Opin ovi -palvelupistettä pyöritetään yhteisvoimin alueellisen ohjausverkoston ja TE-toimiston toimesta, ja sen tulevaisuudennäkymät ovat varsin valoisat. Palvelupistettä on kehittänyt useampikin Opin ovi -projekti, viimeisimpänä AIKUISOPISKELUN OPINOVI VARSINAIS-SUOMESSA. Sekä AIKUISOPISKELUN OPINOVI -projekti että palvelupiste ovat saaneet kanavalle oman videonsa.

Alueen ruotsinkielistä väestöä palveli viime vuoden kesäkuun loppuun asti Edu-Vuxen Åboland -projekti. Opin ovi -kanavan videolla projektipäällikkö Mona Riska kertoo projektin kehittämistyöstä, sen kohtaamista haasteista sekä siitä, mitä kaikkea Turunmaalla saatiin aikaan.

Katso palvelupisteen ja AIKUISOPISKELUN OPINOVEN esittelyvideot.
Katso Edu-Vuxen Åbolandin esittelyvideo.

Kuntoutussäätiö tarjoaa oppimisvalmennusta opintoihin hakeutumiseen

Oppimisvalmennuksella opintoihin kiinni

Kuntoutussäätiö järjestää maksutonta oppimisvalmennusta 20–29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Mukaan voivat hakeutua kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutusvaihtoehtojen selvittämiseen, opintoihin hakeutumiseen ja opinnoissa suoriutumiseen.

Oppimisvalmennuksessa etsitään hyviä tapoja oppimiseen ja keinoja oppimisvaikeuksien huomioimiseen opiskelussa. Tavoitteena on löytää nuorelle sopiva opiskelupaikka ja keinot selviytyä opinnoissa. Nuori saa henkilökohtaista ohjausta erityisopettajalta ja tukea ja kannustusta muilta oppimisvalmennukseen osallistuvilta.

Oppimisvalmennus käynnistyy elokuusta 2014 alkaen Kuntoutussäätiössä (Pakarituvantie 4, Helsinki). Valmennukseen voi hakeutua koska tahansa. Oppimisvalmennusta järjestetään sekä lyhyenä neuvontana että pidempikestoisena valmennuksena osallistujien tarpeen mukaan.

Lisätietoja Kuntoutussäätiön sivuilta