Opintopolku-uutiskirjeessä ajankohtaista asiaa hakeutumisesta

Huhtikuun Opintopolku-uutiskirjeessä on esillä ajankohtaista asiaa hakemisesta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, jo tutkinnon suorittaneiden hakeutumisesta aikuiskoulutukseen sekä Opintopolun käyttäjätestauksista. Lisäksi siinä kerrotaan korkeakoulujen yhteishaun uudistuksesta.

Jo tutkinnon suorittaneet hakijat hakevat jatkossa aikuiskoulutuksen hauissa. Aikuiskoulutuksen hakupalvelut avataan hakijoille loppuvuodesta 2014.

Lue lisää Opintopolku-uutiskirjeestä.

Ohjauksen laatu ja työelämän koulutusneuvojat Opin ovi -uutiskirjeen aiheita

Työelämän koulutusneuvojat ovat opintoasioista innostuneita vertaisohjaajia, joita on koulutettu työpaikoille Opin ovi -hankeperheeseen kuuluvassa OpinVerkko-projektissa. Mikä on toiminnan tulevaisuus projektin päättyessä?

Helsingin Linnanmäen Opin ovi -klinikalla pohdittiin ohjauksen seurantaa ja arviointia. Minkälaisia arviointityökaluja ohjauksen seurantaan on alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitetty?

Keski-Suomen viimeinen Opin ovi -projekti päättyi vuoden 2012 lopussa ja Pirkanmaan 2013 kesällä. Miltä näillä alueilla näyttää keväällä 2014?

Vastaukset näihin kysymyksiin löydät huhtikuun Opin ovi -uutiskirjeestä!

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi -webinaarin videotallenne nyt verkossa

Vuoden 2014 ensimmäisessä Opin ovi -webinaarissa käsiteltiin osallistamista.  Esille nostettiin mm. seuraavia asioita:

  • Osallistamisen lähtökohtia ja lähikäsitteitä Webinaari
  • Osallistavan ryhmäprosessin vaiheet ja eteneminen
  • Menetelmällisiä vaihtoehtoja ja soveltamista ryhmä- ja yksilöohjauksessa
  • Ristiriitaisuuksia, vastakkaisuuksia ja yhteistoimintaa
  • Osallistaminen kokonaisvaltaisena toimintatapana.

Webinaarin pitivät koordinaatioprojektin verkostovalmentajat Arja Pakkala ja Hannele Torvinen. Webinaariaineisto pohjautuu Arja Pakkalan väitöskirjaan Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen. Tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä.

Katso webinaaritallenne Opin ovi -kanavalta
Lataa webinaarin diat
Arja Pakkalan väitöskirja (Tampereen yliopiston sivuilla)
Aikaisemmat Opin ovi -webinaarit

Tulevaisuusohjauksen välineitä KOUKKU-hankkeelta

Ymmärrys omista valinnoista ja tulevaisuudesta muodostuu aktiivisen tekemisen ja kokeilemisen kautta. Tällä ajatuksella kehitettiin KOUKKU-hankkeessa tulevaisuusohjauksen ja ryhmäohjauksen välineitä, joilla voidaan helpottaa koulutusvalintojen tekemistä. Taustalla on vahvasti tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat. 

KOUKKU-hanke hyödynsi tutkimuksessa ja työkalujen kehittämisessä nuorten näkemyksiä ja kokemuksia mm. koulutusvalintoihin vaikuttavista tekijöistä. Täysin uudenlaisia ohjauksen työkaluja ovat mm. toiminnalliset pelit sekä HUPS-prosessi. Hankkeessa on tuotettu myös tulevaisuusohjauksen opas (pdf).

KOUKKU-hanketta koordinoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Muut toteuttajat ovat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneita ovat kaikki suuret opiskelijajärjestöt (SYL, SAMOK, OSKU, SLL, SAKKI ja FSS) Suomen Opinto-ohjaajat ry, Turun kaupunki ja Aalto-yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa. Lisätietoja KOUKKU-hankkeesta.

logot

Julkaisuja ja tapahtumia kotouttamiseen liittyen

Uusimmassa ALPO - alkuvaiheen polku Suomeen muuttaneille -tukirakenteen tiedotteessa esitellään mm. erilaisia kotouttamiseen liittyviä tapahtumia loppukevään ajalta sekä käydään läpi aiheeseen liittyviä tuoreita julkaisuja.

Lue tiedote täältä.