Opin ovet maaliviivalla - uutiskirje 9/2014 ilmestynyt

Opin ovet ovat edenneet maaliviivoille, ja Opin ovi -uutiskirjekin ilmestyy nyt toiseksi viimeistä kertaa. Tämän kuukauden uutiskirjeessä luodaan katsaus vuodenvaihteessa tai alkuvuodesta päättyviin alueellisiin projekteihin: minkälaista työtä Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt alueverkostojen vahvistamiseksi? Entä millä tavalla asiakkaita on ohjattu Etelä-Savossa? Miten Pohjois-Pohjanmaalla on sopeuduttu toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin? Entä millä tavalla verkostoyhteistyö näkyy Lapissa?

Vierailemme lisäksi vuoden 2014 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Jyväskylässä, missä myös ELO-verkkolehti ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmennukset olivat esillä.

Lue uutiskirje 9/2014 täältä.

Ajankohtaista tietoa Opin oven Google-palveluista

Opin ovi -projekteilla on ollut mahdollisuus käyttää Opin ovi -sivuston ohella Google-sovelluksia, esim. Sivustot, Drive, sähköpostilistat ja sähköposti opinovi.fi-tunnuksella. Palvelut ja tunnukset on tarjottu Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kautta.

Koordinaatioprojekti on päättymässä vuoden lopussa. Näin ollen myös Opin oven yhteydessä toimivien Google-sovellusten käyttäjätuki päättyy 31.12.2014. Google-sovellusten käyttäjiä kehotetaan nyt selvittämään tilalle vaihtoehtoisia välineitä. Osa olemassa olevista opinovi.fi-tunnuksista jää toimintaan vuodenvaihteen jälkeen, mutta kokonaisuudesta luovutaan ennen pitkää kokonaan.

 

Myös Opin ovi -sivuston päivittäminen loppuu vuoden 2014 lopussa. Sivusto Opinovi.fi säilyy kuitenkin luettavissa vielä 1.1.2015 jälkeen. Suunnitelman mukaan tietopankki on käytettävissä 2020 saakka. Vuoden 2014 loppuun saakka sivuston ylläpidosta vastaa Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. Lisätietoja ja päivityspyynnöt: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ALPO-hankkeen loppujulkaisu ja viimeinen uutislehti ilmestyneet

Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne ALPOn loppujulkaisu on ilmestynyt. Julkaisu on nimeltään ALPO-tukirakenteessa opittua. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuton alkuvaiheen palveluihin. Se esittelee hyviä käytäntöjä perustiedosta, neuvonnasta ja ohjauksesta sekä alkukartoituksesta. Mukana on käytäntöjä myös maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä ja kotoutumisen edistämisestä yleensä. Hyviä käytäntöjä on koottu n. 50 eri puolilla Suomea toimineista alueellisista hankkeista.

Tärkeimmät suositukset jatkotyöhön ovat perustiedon monipuolisen jakamisen tehostaminen, neuvonnan kehittäminen monikanavaisena palveluna sekä alkukartoituksen käytön lisääminen. Toimiva alkuvaihe edesauttaa kotoutumiskoulutuksen onnistumista. Alkuvaiheen palvelut ovat suurelta osin kunnan vastuulla ja ne on huomioitava osana julkisia palveluita.

Jatkossa tärkeitä kehittämisteemoja ovat osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, jotka voidaan tarvittaessa kytkeä alkukartoitukseen. Maahantuloon kytkeytyviä palveluprosesseja kuten rekisteröitymistä täytyy yhdenmukaistaa eri puolilla Suomea ja työperusteisiin maahanmuuttajiin ja heidän perheisiin on suunnattava huomiota.

Julkaisu löytyy sekä sähköisenä että painettuna, ja se on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Loppujulkaisua voi ladata tai tilata osoitteessa www.tem.fi/alpojulkaisut.

Vastikään on ilmestynyt myös ALPO- ja MATTO -hankkeiden viimeinen Töihin Suomeen kotiin -uutiskirje. Sen voi lukea täältä.

Koordinaatioprojektin hyvät käytännöt esille tutkimuspäivillä

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään Jyväskylässä 6.-7.11. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti on mukana tutkimuspäivillä ja esittelee projektissa syntyneitä hyviä käytäntöjä, verkostovalmennusosaamista sekä Elinikäisen ohjauksen verkkolehteä. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna teemalla Monitoimisuus haastaa.

Koordinaatioprojektin kokemukset ja osaaminen verkostoista ja niiden kehittämisestä on esillä ”Verkostot toiminnan kehittämisen mahdollistajana” -roundtable-sessiossa, jota vetävät koordinaatioprojektin verkostovalmentajat ja projektipäällikkö. Elinikäisen ohjauksen verkkolehden perustamisprosessi esitellään posterina.

Lisätietoja osoitteesta www.jamk.fi/aokk/tutkimuspaivat.

Tutkimuspäivien järjestämisestä vastaavat: JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Koulutuksen tutkimuslaitos, Korkeakoulututkimuksen seura CHERIF, Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys PraBa ry, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry ja Suomen Kuntaliitto.

Opintopolku-uutiskirje 8/2014 on ilmestynyt

Tuorein Opintopolku-uutiskirje sisältää ajankohtaista asiaa aikuiskoulutuksen hakupalvelun avautumisesta ja syksyn yhteishaun tuloksista. Lisäksi siinä kerrotaan lyhyesti Opintoluotsin tilanteesta, hankesivujen uusista käyttäjäohjevideoista, aikuiskoulutuksen käyttöönottokoulutuksia koskevasta palautteesta sekä korkeakoulujen yhteishaun uudistuksista.

Lue uutiskirje täältä.