Teoriaa ja tutkimusta

Teoriaa ja tutkimusta

Ohjaustyö | Työelämä ja työnteko | Erilaiset oppijat | Tulevaisuuden ohjaus

Ohjaustyö

julkaisutMeidän helmet. Aikuispedagogiikan ja -koulutuksen hyviä käytänteitä, uusia toimintamalleja ja välineitä. 2011, verkkojulkaisu.
Tekijä: STUDIO-projekti, toim. Aaltonen Katri, Eskola-Kronqvist Anita, ISBN 978-951-784-552-6 (pdf)
- Siirry julkaisuun

Meidän helmet II. 2013, verkkojulkaisu.
Tekijä: STUDIO-projekti, toim. Eskola-Kronqvist Anita, Aaltonen Katri, ISBN 978-951-784-617-2 (pdf)
- Siirry julkaisuun

Yhteisellä matkalla: Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä
Tekijä: ERKKERI-projekti, Niemi-Pynttäri, Merja; Ryhänen, Auli (toim.). ISBN: 978-951-830-255-4
- Siirry julkaisuun

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo
Tekijä: Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, ISSN 1799-8395
- Siirry verkkolehteen

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu
Tekijät: Anne Leppänen, Hannele Torvinen. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
- Siirry verkkojulkaisuun

Verkostoitujan apu - virikekirja
Tekijät: Anne Leppänen, Hannele Torvinen. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. ISBN 978-951-830-369-8
- Lataa virikekirja

Ohjausosaaminen ja -asiantuntijuus aikuiskoulutuksen kentällä. Tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden näkemyksiä ohjaustyössä tarvittavista kompetensseista nyt ja tulevaisuudessa
Mia-Maria Jokinen, Pro gradu -tutkielma, Kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto
- Siirry tutkimukseen

 Työelämä ja työnteko

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Sähköinen ja kirjajulkaisu.
Tekijä: Unelmia uudesta työstä -projekti
- Siirry julkaisuun

Osaaminen näkyväksi työtodistukseen. 2012, painettu ja verkkojulkaisu.
Tekijä: Unelmia uudesta työstä -projekti, Inka Ukkola. ISBN 978-952-509-121-2
Painettua julkaisua voi tilata Sikke Leinikki sikke.leinikki(at)tjs-opintokeskus.fi
- Siirry julkaisuun

Tekijänoikeudelliset haasteet luovan työn tekijälle Suomessa, 2012
Tekijä: Unelmia uudesta työstä -projekti, Ville-Veikko Järvilehto
ISBN 978-952-5091-22-9
- Siirry julkaisuun

Työelämäohjaus esimiesten näkökulmasta
Tekijä: TOKI-projekti, Mervi Summanen
- siirry julkaisuun

Osaamisen kehittäminen työpaikalla
Painettu ja verkkojulkaisu. Tekijä: OpinVerkko - Työelämän koulutusneuvojat -projekti, TSL, SAK. ISBN 978-951-701-544-8
- Siirry oppaaseen

Pärjätään pätkissä - toimintaohjeita työyhteisön eri osapuolille. Verkkomateriaali.
Tekijä: Unelmia uudesta työstä -projekti
- Siirry aineistoon

Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelmaan osallistuneiden esimiesten ja heidän alaistensa kokemuksia työelämäohjauksesta. Pro gradu -tutkimus.
Tekijä: TOKI-projekti, Minna Hirvonen
- Siirry aineistoon

 Erilaiset oppijat

Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi…"
Tekijät: Riitta Hämäläinen (toim.) ja Minna Anttinen, Pirjo Hassinen, Tuula Mikkola, Leila Pirskanen, Pirjo Poutala, Jyrki Rinta-Jouppi, Airi Valkama, Osaava ohjaus -projekti 2013
- siirry julkaisuun

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille
Tekijä: Tekemällä oppii -projekti, Kirsi Ek (toim.)
- siirry julkaisuun

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
Opin ovi -hankeperheen valtakunnalisessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmässä tuotettu aikuisten eritysiohjauksen suositus ammattillisessa koulutuksessa. Erilaiset oppijat -työryhmää koordinoi LAITURI-projekti
- Siirry raporttiin

 Tulevaisuuden ohjaus

Tulevaisuuden urapolut. Korkeakoulutettujen ohjaus muuttuvassa työelämässä
Sari Haataja, Mira Lehti, Leena Metsävuori, Taina Poutanen, Juha-Matti Ritvanen & Sari Viitaniemi (toim.), Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 88
Julkaisu nostaa esiin korkeakoulutettujen ohjauksen kannalta olennaisia teemoja kuten korkeakoulutettujen urien murroksen, ohjaajan roolin korkeakoulutetun urasuunnittelussa ja tulevaisuuden ohjauksen. Se sisältää artikkeleiden lisäksi käytännöllisiä työkaluja ja toimintatapoja.
- Siirry julkaisuun

Tulevaisuus - paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja
Marko Ahvenainen, Kati Korento, Johanna Ollila, Leena Jokinen, Nina Lehtinen, Janne Ahtinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Tässä käsikirjassa kuvaillaan tulevaisuusohjauksen lähtökohtia sekä sen tueksi kehitettyjä työkaluja. Käsikirja on tarkoitettu uraohjaustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille.
- Siirry julkaisuun