ELO-guide - mot livslång vägledning

Guiden innehåller synpunkter på och redskap för den verksamhet som bedrivs av samarbetsgrupperna för livslång vägledning (ELO-grupperna) i NTM-centralernas områden.

Download
File name ELO-guide_web.pdf File Size 1.95 Megabytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Monday, 12 January 2015 Owner Jaakko Rousu