Opin Ovi

Tapahtuma 

Otsikko:
Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ohjaus (5 op)
Milloin:
12.10.2016 - 10.12.2010 
Kategoria:
ERKKERI

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat voimavara- ja ratkaisusuuntautuneen ohjauksen teoreettisiin perusteisiin sekä asiakkaita voimauttaviin käytännöllisiin työskentelytapoihin. Osallistujat pohtivat myös oman ajattelutapansa vaikutusta ohjaustyön arkikäytäntöihin

Koulutuksen teemat:

  • voimavara- ja ratkaisusuuntautuneen ajattelun taustat
  • ohjaajan oman ajattelun ”voimavaraistaminen” ja ajattelun vaikutus ammattikäytäntöön
  • ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, NLP ja sosiodynaaminen ohjaus
  • ohjaajan rooli, työn painopisteet, tavoitteet ja vuorovaikutuksen tavat ja muodot

Voit ilmoittautua, jos

  • olet työssä työ- ja elinkeinohallinnossa, aikuislukiossa, aikuiskoulutusorganisaatiossa, yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, vapaan sivistystyön organisaatiossa tai kolmannella sektorilla ja
  • olet aikuisten ohjaustehtävissä (esim. ammatinvalintapsykologi, työvoimaneuvoja, työvoimaohjaaja, uraohjaaja, opinto- tai oppilaanohjaaja, tutoropettaja jne)
  • ja työpaikkasi on Manner-Suomen ESR alueella (Itä-Suomi ei kuulu tähän)
  • palkkasi ei tule 100 % EU:lta

Lataa esite ja Ilmoittaudu  10.9.2010 mennesssä tästä..