Tapahtumat aikuisohjauksen koordinaatioprojektissa

Tapahtuma 

Otsikko:
Verkosto-webinaari: Uranhallintataidot
Milloin:
21.03.2013 14.00 h - 15.00 h
Kategoria:
Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Kuvaus

Uranhallintataidot - ennakointitiedon hyödyntäminen ohjauksessa

Urasuunnittelussa ja -ohjauksessa ennakointitieto auttaa valmistautumisessa tulevaisuuteen. Omien uravalintojensa kanssa painivalle kyse on omien tulevaisuuskuvien arvioimisesta. Ohjauksen ammattilaiselle ennakointitieto tarjoaa työvälineen uraohjaukseen. Tarkastelemme tässä niin laadullisen kuin määrällisen ennakointitiedon paikkaa ja merkitystä uranhallintaitojen kehittämisessä ja kehittymisessä. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottaman webinaarin asiantuntijoina ovat lehtorit Anne Leppänen & Hannele Torvinen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Webinaarin verkko-osoite on https://connect.jamk.fi/opinovi/