Suomeksi

 

Läroport

Hem Program Projekten EDU-vuxen Koordinationsprojekt Läroports-kanalen

EDU-vuxen

Piirros

Vuxenutbildningsservice på svenska

Målgrupp

Projektverksamheten riktar sig till vuxenutbildningsorganisationer, representanter för arbetsgivare i olika branscher och sektorer samt till arbetskraftsbyråernas personal. I förlängningen är målgruppen vuxna i behov av grundutbildning, allmän fortbildning, yrkes- eller arbetsplatsspecifik fortbildning på svenska, och arbetsgivare i behov av ny arbetskraft eller arbetskraft med speciell kompetens.

Projektorganisation

Arcada är projektets huvudman. Referensgruppen består av representanter från 14 olika vuxenutbildningsorganisatioiner och arbetsgivare i Svenskfinland. Referensgruppen har deltagit i utformandet av projektet.

 

Projektets resultat

Se också

Andra svenskspråkig projekten