Suomeksi

 

Läroport

Hem Program Projekten EDU-vuxen Koordinationsprojekt Läroports-kanalen

Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen

Piirros

Projektets uppgift har varit att stöda andra Läroportar samt sprida och samla ihop deras resultat och god praxis. Opinovi.fi-webbsidan, nätverkshandledning, Läroport-klinikerna och Läroport-turnén som genomfördes under detta år har kommit till. En sak har blivit klar – ett omfattande utvecklingsprogram behöver ett koordinerande projekt.

Resurserna från koordinationsprojektet har varit av stor betydelse för samlande och spridande av resultat och god praxis från utvecklingsprogrammet samt för stödande av projektens nätverkande. Denna period har visat att ett motsvarande projekt och utvecklingsprogrammets struktur också kan rekommenderas för framtida strukturfondsperioder. Man måste i synnerhet se till att koordinationsprojektet sköter sina uppgifter i nära samarbete och i form av nätverk med den myndighet som ansvarar för utvecklingsprogrammet.

Målet för kommunikationen för koordinationsprojektet för vuxenhandledning har varit att se till att projektets samarbetskumpaner, ministerierna och professionella inom rådgivningsbranschen har omfattande kunskap om det arbete som Läroportarna gjort samt resultaten från det. I den mån det har varit möjligt har man i kommunikationen strävat efter att ställa Läroportarnas arbete i relation till den mer omfattande diskussion som pågår inom rådgivningsbranschen samt förklara rådgivningens betydelse samt utvecklingsarbetet också åt allmänheten.

Det riksomfattande Koordinationsprojektet för vuxenhandledning genomfördes 1.8.2008–31.12.2014. Det genomfördes av JAMK:s yrkespedagogiska lärarhögskola. Syftet med koordinationsprojektet för vuxenhandledning har varit att fungera som brobyggare över administrativa gränser samt mellan regional och nationell utvecklingsverksamhet för utvecklandet av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna. Till en början genomfördes projektet delvis i samarbete med Arbetskraftsinstitutet (senare Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia) ända fram till 30.4.2010. Projektet finansierades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i sydöstra Finland (ESF).

Kontaktperson

JAMK yrkespedagogiska lärarhögskola, Auli Ryhänen, förnamn.efternamn@jamk.fi