Suomeksi

 

Läroport

Hem Program Projekten EDU-vuxen Koordinationsprojekt Läroports-kanalen

Program

Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster inom vuxenstudier

Läroport-projekten förverkligar ESF-utvecklingsprogrammet

ESF-utvecklingsprogrammet strävar efter att öka företagsverksamhet och företagsamhet som skapar nya arbetsplatser, att försäkra tillgången till kompetent arbetskraft, att främja möjligheten att få jobb och en jämlik arbetsmarknad, att utveckla mångsidig kompetens, kompetenskoncentrationer, en miljö som främjar innovationer och en infrastruktur som stöder arbets- och näringslivet, samt att främja internationellt samarbete. Programmet som genomförs under åren 2007–2013 finansieras av bland annat ELY-centralerna och landskapsförbunden (före 1.1.2010 länsstyrelserna och TE-centralerna), Utbildningsstyrelsen, Arbets- och näringsministeriet, Undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.

Utvecklingsprogrammet för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom vuxenhandledningens kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster är ett utvecklingsprogram som hör till den Europeiska socialfondens verksamhetslinje 3. Programmet genomförs med hjälp av riksomfattande och regionala projekt under åren 2008–2013. Utvecklingsprogrammet har tre omfattande delprogram:

Verksamhetslinje 3: Utveckla kompetens-, innovations- och servicesystem som främjar arbetsmarknadens funktion

EU

1) Utveckla de elektroniska tjänsterna fram för allt i rådgivningsverksamheten för att öka träffsäkerheten och planmässigheten i vuxenutbildningen

NUOVE koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen kehittämisprojekti

  • utvecklar de elektroniska utbildningsrådgivnings- och karriärvägledningstjänsterna
 

2) Utveckla väglednings-, rådgivnings och utbildningspersonalens verksamhetsformer för vägledning och rådgivning, bekräfta kompetens samt känna igen och erkänna vuxenstuderandenas kompetens

STUDIO- och ERKKERI-utbildningsprojekten

  • utvecklar vuxenhandledarnas och -utbildarnas kompetens

De regionala Läroport-projekten

  • vuxenrådgivningens och -vägledningens regionala utvecklingsverksamhet

Koordinationsprojektet för vuxenhandledning

  • koordinerar hur nätverksarbete, kommunikation, uppföljning och utvärdering sker mellan utvecklingsprogrammets projekt samt stöder Läroport-projektens regionala utvecklingsarbete

LAITURI-projektet

3) Vägledningsarbetets utvärdering och forskning

NUOVE/Forskningsprojekten 3A och 3B

  • Kartlägger den nuvarande situationen inom utvärderingen och utvärderingsredskapen för väglednings- och rådgivningstjänsterna på den internationella nivån i utbildnings- och arbetsadministrationen samt utvecklar utvärderings- och feedbacksystem och utvärderingsredskap
  • Det riksomfattande utvecklingsprogrammets utvärderingsundersökning

 

Se också

Hur gick det med Läroport?