Suomeksi

 

Läroport

Hem Program Projekten EDU-vuxen Koordinationsprojekt Läroports-kanalen

Läroport - Riksomfattande projekthelhet för vuxenhandledning

Piirros40 regionala projekt
10 riksomfattande projekt
3 delprogram
1 koordinationsprojekt

Information, rådgivning och handledning när du

Dessa tjänster utvecklas av Läroportens projekt runt om i Finland!

 

Vårt mål är att utveckla tjänsterna för utbildningsrådgivning och karriärhandledning så, att de svarar mot behoven hos alla vuxna i arbetsför ålder och förbättrar tillgången på kunnig arbetskraft i regionerna. Detta gör vi bl.a. genom att bygga upp nya tjänstemodeller, stödja samarbetet mellan de aktörer som tillhandahåller handledningstjänster samt stärka den handledande personalens kunnande.

Läroportens projektfamilj koordineras av Koordinationsprojektet för vuxenhandledning, som sammanställer resultat och god praxis från de olika Läroportarna och sprider dem på riksnivå. Koordinationsprojektet för vuxenhandledning genomförs (1.8.2008–31.12.2014) av yrkeslärarhögskolan vid yrkeshögskolan i Jyväskylä (Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) med stöd av Europeiska socialfonden och NTM- (ELY-)centralen i Sydöstra Finland.

Se också

Läroport Flyer