Opojen koulutuspäivä

Tuotekortti header

HELP DESK -PALVELUPISTE YT-NEUVOTTELUJA KÄYVÄLLE YRITYKSELLE JA SEN HENKILÖSTÖLLE

 
MITÄ & MITEN

 

  • Kutsutaan yhteen yhteistyötahot, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään koulutusta alueen oppilaanohjaajille ja muille nuoria ohjaaville asiantuntijoille
  • Suunnitellaan koulutuspäivän teema, ohjelma sekä tehdään työnjako
  • Hoidetaan käytännön järjestelyt (kouluttajat, koulutusaika- ja –paikka, kutsut, ilmoittautumiset, tarjoilut, jne.)
  • Valmistetaan koulutusmateriaali
  • Videoyhteydellä koulutus tavoittaa suuremman joukon
  • Pohjois-Pohjanmaalla koulutuksen järjestivät Osuma – ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun – projekti ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto valtakunnallisten Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kampanjaviikkojen aikana.
KENELLE
Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen sekä ammattikorkeakoulujen opoille ja ohjaajille.
MIKSI

 

Jotta nuori saisi kokemuksia työelämässä, hän tarvitsee opastusta siihen, miten työelämään hakeudutaan. Työelämään ohjaamisessa opinto-ohjaajat ja muut nuorta ohjaavat asiantuntijat ovat tärkeässä asemassa. Jotta nuoren työelämään ohjaamiseen olisi työkaluja, järjestetään opoille koulutusta valitulla teemalla.
 
TUOTTAJA

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoima Osuma – ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun – projekti yhdessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa.

 

YHTEYSTIEDOT
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Anna-Liisa Hietala, puh. +358 295 038 055
anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi
TUOTERYHMÄ
  • Asiakkaille (TNO-palvelut esim. verkkosivut, puhelinpalvelut, fyysiset pisteet, liikuvat pisteet jne.)
  • Ohjaajille (välineet, koulutus jne.)
AVAINSANAT

Koulutus, ohjaus, työnhaku

PÄIVÄMÄÄRÄ

25.11.2014

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa

Takaisin sivulle Hyvät käytännöt - Asiakkaalle

Takaisin sivulle Hyvät käytännöt - Ohjaajalle